Dotace EU - Fotovoltaická elektrárna

Loga

Projekt - Fotovoltaická elektrárna 80 kWp s registračním číslem CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000081 je spolufinancován Evropskou unií.
Žadatel: Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Cílem projektu je pořízení a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 80 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů v kombinaci s již pořízeným bateriovým úložištěm tak dojde k optimalizaci spotřebovávané elektrické energie pro podnikatelskou činnost, zajištění částečné energetické samostatnosti a ke snížení provozních nákladů.

Nahoru