Dotace EU - Energetické bateriové uložiště

dotace-eu-logo

 

Název projektu: Energetické bateriové uložiště 160kWh, 80kWe, 3x230/400V
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_253/0019751
Žadatel: Horácké autodružstvo
Název dotačního programu: Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie V. výzva
Termín realizace: 04. 12. 2020 – 28. 06. 2021
Způsobilé výdaje: 2 946 100 Kč
Dotace: 2 356 880 Kč
Nutnost pořízení technologie akumulace elektrické energie je vyvolána rozvojem firmy v oblasti elektromobility a současně z toho vyplývající požadavek na vyrovnávání energetické bilance v okamžiku, kdy významně naroste spotřeba energeticky náročných zařízení/připojených spotřebičů v nepravidelných cyklech. Bateriové úložiště s minimální kapacitou 160 kWh tak zajistí nepřekročení hodnoty jističe a efektivní a hospodárné nakládání se spotřebou el. energie.

 Akumulace elektrické energie napomáhá také k vyvažování zátěže na přípojce, využívá i nabíjení z připojené fotovoltaické elektrárny čímž přispívá k částečné energetické samostatnost a významně pomáhá k úspoře provozních nákladů za spotřebovanou elektrickou energii.

Tato nová inovační a vysoce efektivní technologie byla pořízena za finanční podpory EU, poskytnuté prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Projekt je udržitelný i z dlouhodobého hlediska.

Energeticke-bateriove-uloziste-01  Energeticke-bateriove-uloziste-02

Nahoru